PGP - Paket Gradbeno Poslovanje

────────────────────

Program PGP - Paket Gradbeno Poslovanje je popolni programski paket, namenjen uporabi v gradbeni operativi! Ne glede na to ali opravljate gradbena, obrtna ali instalacijska dela, boste v tem programu našli odličnega pomočnika! Izdelan je tako, da omogoča enostavno uporabo tudi tistim, ki niso preveč vešči uporabe računalnika. Omogoča pripravo in urejen dostop do vse potrebne dokumentacije v trenutku!

Ker je osnovna struktura predračuna že nastavljena, pri sestavljanju enostavno le dodajamo skupine in vrste del, ter posamezne postavke!

Poleg predračunov in situacij, omogoča še pripravo računov, evidence prejetih računov, materialno poslovanje z evidencami po objektih, naročilnice, dokumentacijski center, pokalkulacije in še veliko več!

računalniski_inzeniring_com-juma_ico_plus     VODENJE VSEH GRADBENIŠKIH DEJAVNOSTI !

računalniski_inzeniring_com-juma_ico_plus     INOVATIVNE REŠITVE !

računalniski_inzeniring_com-juma_ico_plus     ENOSTAVEN PREGLED PODATKOV !

računalniski_inzeniring_com-juma_ico_plus     UPORABNIKU PRIJAZNA ZASNOVA !

računalniski_inzeniring_com-juma_ico_plus     CENOVNO NAJUGODNEJŠA REŠITEV !

Končno je vsa dokumentacija na enem mestu! "

────────────────────

PGP - Paket Gradbeno Poslovanje je sestavljen iz različnih sklopov :


računalniski_inzeniring_com-juma_ico_sett01   PREDRAČUNIzdelava predračuna je mogoča na več načinov. Vsebuje lahko tudi normative, kar omogoča izdelavo izvlečkov materiala, delovne sile, planiranje ... 

Izdelan predračun je osnova za izpis listov knjige obračunskih izmer in situacije.


Ker je osnovna struktura predračuna pred nastavljena, pri sestavljaju enostavno le dodajamo skupine in vrste del, ter posamezne postavke.

Besedilo lahko vpišemo ročno, kopiramo iz drugega obstoječega besedila ali prenesemo iz pripravljenih normativov.


Vrednost predračuna, lahko enostavno spreminjamo z več faktorji in dodajamo popuste. Na ta način, lahko hitro in učinkovito pripravimo predračun. Naziv dokumenta lahko poljubno spremenimo.

Ob pregledu na ekranu, lahko vsak dokument pošljemo direktno po elektronski pošti, pogoj je le dostop do interneta in pravilna nastavitev e-poštnega programa .

Na vseh izpisih so lahko poleg logotipa podjetja tudi že skeniran žig in podpisi odgovornih oseb.


Izdelan predračun, enostavno tudi izvozimo v Excel tabelo. Pogoj je le nameščen pisarniški paket MS Office oziroma MS Excel.

NOVO

Direkten uvoz predračuna iz tabele MS EXCEL


računalniski_inzeniring_com-juma_ico_sett01  LISTI KNJIGE OBRAČUNSKIH IZMERVsebino listov pripravimo hitro in enostavno.  List lahko vsebuje poljubno besedilo, izračun in grafično prilogo. Grafične priloge lahko enostavno dodamo k vsebini, kot  datoteko tipa JPG, BMP, GIF ali PNG, ali pa jo po izpisu vrišemo direktno na list.


Listi se pripravljajo za vsak mesec posebej, tako da lahko  iz njihove vsebine pripravimo tudi situacijo.

Izdelava situacije sedaj zahteva le en klik in vse kumulativne količine, se iz knjige obračunskih izmer, prenesejo v situacijo.


Tako izdelani listi knjige obračunskih izmer, so poleg vsega naštetega tudi vzorno oblikovani in kažejo na urejenega izvajalca.  


SITUACIJE


^

situ01


Sestavljanje situacije je enostavno. Vpisujemo le kumulativne količine opravljenih del. Med sestavljanjem je mogoče dodajati dodatna dela.

Vrednost situacije se računa sproti in je med sestavljanjem vseskozi prikazana na ekranu.

Pred izpisom določimo še osnovne potrebne parametre in po potrebi dodamo še popuste.


Izpis sam oblikuje prvo in zadnjo stran v običajnem izgledu tega dokumenta.

Notranji listi vsebujejo rekapitulacije in posamezne postavke, ki imajo vpisane količine.

Postavke brez količin, se v situaciji ne izpisuje, kar povečuje preglednost dokumenta .

Tudi na situaciji imamo lahko že pred nastavljen skeniran žig in podpise odgovornih oseb.

situ03


Iz pregleda na ekranu lahko dokument pošljemo direktno po e-pošti. Na ta način pospešimo delo in privarčujemo pri samih izpisih.


PREJETI IN IZDANI RAČUNI


^

racu01


Pri prejetih računih vnašamo osnovne podatke, ki so na računu. Če je program povezan z glavno knjigo, lahko potem račune enostavno "izvozimo" v glavno knjigo in prihranimo na ponovnem vnosu.

Vodimo lahko evidenco plačil in pripravimo podatke za elektronski plačilni promet.

racu02


Tabelarni pregled omogoča sortiranje po poljubnih parametrih in hiter pregled neplačanih obveznosti.

Pri izpisu knjige računov, lahko izpišemo samo neplačane obveznosti, seznam računov po valuti (planiranje odlivov), ali pa le podatke za izbranega partnerja.

racu03


Tudi pri izdanih računih lahko vodimo evidenco plačil in izpisujemo knjigo računov pa različnih  parametrih. Omogočena je tudi priprava E-računov tako iz situacij, kot iz običajnih računov. Pripravljen E-račun enostavno uvozimo v bančno okolje.

Pripravimo lahko tudi opomine za neplačane obveznosti.

Mogoč je tudi vnos prejetih in izdanih avansov .

racu04


Račune lahko kombiniramo s situacijami ali jih izdajamo namesto situacij. Za izdajo računa, ni potreben predračun.

Pri izdanih računih, lahko pripravimo tudi vmesne seštevke, podobno kot v vsebini predračuna.

 


POKALKULACIJE


^

pok01


Pokalkulacije objekta, omogočajo pregled nad stroški in prihodki za posamezen objekt. Pregled je omogočen za celotno obdobje gradnje, torej tudi za več let hkrati. Omogočajo tudi enostavno izdelavo režijskih obračunov za vse vrste stroškov !

 

pok02


Posamezni pregledi vsebine se oblikujejo ročno, ali direktno skozi vsebino prejetih računov. Storitve in material, lahko po potrebi poljubno prenašamo med objekti. Material lahko vračamo na skladišče. Omogočeni so različni izpisi z dodatnimi analizami.

pok03


Pri pregledu dela in strojev, lahko izpisujemo podatke tudi po vrstah dela in na ta način analiziramo učinkovitost .

Seveda pa je mogoče pripraviti tudi skupno tabelo pokalkulacij za izbrane objekte in obdobje. Tako tabelo, lahko tudi izvozimo v preglednico Excel.


MATERIALNO POSLOVANJE


^

mat01


Materialno poslovanje je povezano s prejetimi računi. Vnos podatkov je poenostavljen in ne zahteva veliko časa. Ko pripravimo dokument prevzema, lahko hkrati opravimo tudi izdajo materiala na objekt, kar opravimo le s klikom na gumb. 

mat02


Material lahko seveda ostane tudi na skladišču in se izdaja na objekte po potrebi. Program zagotavlja vse potrebne dokumente po veljavnih računovodskih standardih in še mnogo več.

mat03


Omogočen je pregled "dnevnika skladišča" po različnih parametrih ki nam služijo za učinkovite analize poslovanja.

Sistem označevanja artiklov po grupah, omogoča tudi enostavno filtriranje podatkov na izpisih.

Po enakem principu kot reprodukcijski material, lahko vodimo hkrati tudi evidenco vsega ostalega nabavljenega blaga, vključno z osnovnimi sredstvi, drobnim inventarjem zaščitnimi sredstvi ...


OSTALO


^

ost01


Poleg osnovnih možnosti priprave dokumentacije, ima program vgrajenih še celo kopico uporabnih dodatkov. Med njimi je vsekakor pregled prejete in poslane pošte z možnostjo evidentiranja internih pošiljk.

ost3


Vgrajene so tabele armaturnih mrež in okroglega betonskega železa. Ob izbiranju števila mrež ali palic, program sproti izračunava težo in pri palicah, tudi površino  preseka palic.

ost04


Modul naročilnic omogoča enostavno izdelavo in izpis, ali pošiljanje po elektronski pošti.

 

Vsebino naročilnice lahko vpisujemo ročno, izbiramo iz seznama artiklov z našega šifranta ali pa iz vnaprej nastavljenih vzorcev.

ost05


Oblikovanje izpisa, tudi pri naročilnicah omogoča pripenjanje žiga in podpisa.

 

Dokumenti pripravljeni s programom imajo enoten videz in omogočajo prepoznavnost pri poslovnih partnerjih.

ost06


Program ima tudi vgrajeno elektronsko pomoč. Lahko jo prikličemo s kateregakoli dela programa in vsebuje opise vseh osnovnih operacij v programu.

Pomoč uporabnikom nudimo tudi s pomočjo povezovanja na daljavo, tako da lahko v vsakem trenutku pomagamo ob vsaki nastali situaciji.

POVPRAŠEVANJE


Če Vas zanimajo splošne ali bolj podrobne informacije , nam lahko pošljete tudi mail z Vašimi vprašanji, mi pa Vam bomo poskušali odgovoriti v najkrajšem možnem času !

*Vnešeni podatki bodo uporabljeni izključno za trenutno povpraševanje !